Umgängesstöd

På Ungdomsstödet kan barn och föräldrar som av någon anledning inte bor tillsammans, ges möjlighet att träffas i en trygg och säker miljö tillsammans med personal. Anledningarna till behovet av umgängesstöd kan variera. Det kan exempelvis handla om att föräldern brustit i sin omsorgsförmåga, att det förekommit våld i familjen eller att barn och förälder behöver stöd för att bygga upp en trygg relation. Insatsen kan även vara aktuell för familjehemsplacerade barn som tids nog förväntas kunna flytta tillbaka hem till sina biologiska föräldrar då umgänget möjliggör att barn och förälder ska kunna upprätthålla relationen.

Umgängesstödet via Ungdomsstödet, utformas utifrån barnets bästa och riktar sig till barn i alla åldrar vars föräldrar fått beslut om umgängesstöd. Umgängesstödet pågår under en begränsad period i syfte att barn och förälder ska kunna bibehålla eller utveckla en trygg relation i väntan på en mer långsiktig lösning eller fram tills att umgänget bedöms kunna fortsätta utan umgängesstöd. Umgängesstödet utgår från Ungdomsstödets lokaler, i vilka det finns möjlighet för barn och föräldrar att umgås, leka, pyssla och äta medhavd mat. Umgängesträffarna kan även äga rum utanför lokalerna om detta bedöms vara lämpligt och säkert.

Umgängespersonalen har i uppgift att trygga och stötta barn och förälder, under umgänget i syfte att umgänget ska bli så bra som är möjligt. Personalen har även i uppgift att observera hur umgänget fungerar för att sedan återkoppla detta till socialtjänsten. Umgängespersonalen stöttar även vid lämning och hämtning inför och efter en umgängesträff. Vid behov kan överlämningarna ske enbart via personalen om det exempelvis finns en skyddsaspekt.