Familjehem och skyddat familjehem

Utifrån att verksamheten har erfarenhet av att arbeta med skyddsplaceringar kan vi också erbjuda familjehem och behandlingsfamiljer då det finns skyddsaspekter att ta hänsyn till. Vid behov kan även en placering i familjehem eller behandlingsfamilj kombineras med att verksamhetens personal kopplas på för stöd vid umgänge som behöver ske övervakat mellan barnet/ungdomen och de biologiska föräldrarna. Behöver umgänget hållas på en neutral plats har Ungdomsstödet umgängeslokaler i centrala Malmö där det finns möjlighet för familjer att umgås, spela spel, leka, pyssla, baka, laga mat m.m. men umgängespersonal kan också hålla i umgänge som sker i familjehemmet eller på annan ort.

Familjehem

  • Handledning av familjehemskonsulent
  • Tillgång till jour dygnet runt
  •  Familjehemmet genomgår utbildningen ”Ett hem att växa i”
  •  Somalisktalande familjehemskonsulent
  •  Utredning av familjehem och analys enligt nya Källvesten.
  •  Upparbetade rutiner för att arbeta med familjer i behov av skydd, som har sekretessmarkering och/eller bor i skyddat boende .
  •  Umgängesstöd

För mer information och förfrågan: 072-879 58 08 alternativt info@ungdomsstodet.se.