Boende med stöd 21 år+

Vi erbjuder effektiv behandling och ett tryggt boende för individer med beroendeproblematik och annan social problematik. Vår öppna och verklighetsanpassade instans ger dig möjligheten att vara en aktiv del av samhället. Med ett fokus på individanpassade insatser strävar vi efter att stödja varje klient till ett välfungerande liv.

Målgrupp

Verksamheten riktar sig till dig som behöver en nystart. Oavsett om du inväntar plats på behandlingshem, genomgår en LVM-utredning, är på utslussning från behandlingshem eller har skyddstillsyn med särskilda föreskrifter via frivården.

Boende och Stöd

Vi erbjuder boende i centrala Malmö med lägenheter på ca 30-80 kvm. Stödinsatser som samtalsstöd, återfallsprevention, budgetrådgivning, och ADL-träning är bara några exempel på det stöd vi kan erbjuda. Vid behov kan även externa tjänster som psykologsamtal och medicinsk konsultation koordineras.

Vårt Team

Vårt team inkluderar jurister, familjebehandlare, alkohol & drogterapeuter, KBT-terapeuter och socionomer. Vår breda kompetens används för att stötta dig mot ett självständigt liv.

Fortsätt ditt Liv

Du kan fortsätta att arbeta eller studera medan du bor hos oss. Alla insatser anpassas för att ske i ditt eget boende, utan att störa din vardag.

För mer information och förfrågan: 072-879 58 08 alternativt info@ungdomsstodet.se.