Vi erbjuder utredning, handledning och analys.

Utredning
Vi erbjuder kompletta familjehemsutredningar i enlighet med Nya Kälvestenmetoden. Våra utredare är utbildade i Nya Kälvesten.

Handledning

Vi erbjuder handledning till befintliga familjehem.

Analys
På Ungdomsstödet arbetar två analyspersoner (se https://www.nyakalvestenmetoden.se/analyspersoner/sodra-sverige/) som kan analysera familjehemsintervjuer.

För information och förfrågan: 072-879 58 08 alternativt info@ungdomsstodet.se.

Intresserad av att bli familjehem?

Är ni en familj med mycket entusiasm, engagemang, omsorg och tid och är intresserade av uppdraget att vara familjehem eller jourhem?

Då är du/ni välkomna att kontakta oss på Ungdomsstödet för vidare mer information.

Vi behöver ständigt nya familjer som är intresserade av att vara jourhem eller familjehem. Om du vill veta mer eller lämna en intresseanmälan är du välkommen att ringa oss eller fylla i intresseanmälan och skicka till oss. Blanketten hittar du på denna sida.

Ett arvoderat uppdrag
Att vara kontaktfamilj, familjehem eller jourhem är att ha ett uppdrag och likställs inte med en anställning. Beroende på vilket uppdrag så ser den ekonomiska ersättningen olika ut. Omkostnadsersättning utgår även, vilket ska täcka de kostnader du/ni har i samband med uppdraget.

Att vara kontrakterat jourhem innebär att man fortlöpande står till förfogande. Kontraktet gäller en eller flera platser och jourfamiljen är skyldig att ta emot de barn och ungdomar som behöver placeras. Du får arvode oavsett om du har barn boende hos dig eller inte.

Jourhem
Ett jourhem tar emot barn och ungdomar som ofta behöver placeras akut.

Under tiden barnet bor i jourhemmet ska socialtjänsten utreda omständigheterna för att se vad som är bäst för barnet i det långa loppet. I ett jourhem är det meningen att barnet ska stanna en kortare tid, tills det antingen kan åka hem till sin familj igen eller tills det placeras i till exempel familjehem.

Familjehem
Som familjehem tar du och din familj emot ett barn eller syskon i er vardag. Barnet bor hos er och ni följer vad som händer i barnets liv, tar del av deras vardag. Du ska vara både en förebild och någon som sätter gränser och engagerar dig i barnet.