Att bli familjehem

Vad innebär det att vara familjehem?

Att vara familjehem innebär att du/ni tar emot ett eller flera barn/ungdomar på heltid som av någon anledning inte kan bo tillsammans med sina biologiska föräldrar. Det kan handla om barn/ungdomar som har särskilda behov utifrån neuropsykiatriska diagnoser, intellektuell funktionsnedsättning, psykisk ohälsa, eller utifrån behov av skydd. Det är viktigt att du/ni som familjehem engagerar er i barnets liv, utveckling och vardag samt att ni utgör goda förebilder för barnet/ ungdomen. Det är ett stort ansvar då det är familjehemmets uppdrag som ställföreträdande föräldrar att sörja för att barnet ges daglig omsorg, en trygg tillvaro och en bra uppväxt med allt vad det innebär. Att vara familjehem är ett arvoderat uppdrag och det likställs inte med en anställning. Arvodet varierar beroende på hur uppdraget och behoven ser ut.

  • Placeringen kan vara kort- eller långsiktig men ibland även pågå fram tills att ungdomen blir myndig.
  • Tillgång till handledning av en familjehemskonsultent.
  •  Tillgång till kontakt med jour dygnet runt vid akuta händelser.
  • Ett arvoderat uppdrag.

Vad krävs för att bli ett familjehem?

  • En trygg och stabil livs- och ekonomisksituation, god fysisk och psykisk hälsa, tid och engagemang samt kunna erbjuda ett eget rum till barnet/ungdomen.

Intresserad av att bli familjehem?

Det finns ständigt ett behov nya familjer som är intresserade av att vara jourhem eller familjehem. Är ni en familj med mycket entusiasm, engagemang, omsorg och tid och är intresserade av uppdraget att vara familjehem eller jourhem?

Om du vill veta mer eller lämna en intresseanmälan är du välkommen att ringa oss eller fylla i intresseanmälan och skicka till oss. Blanketten hittar du på denna sida.

För mer information och förfrågan: 072-879 58 08 alternativt info@ungdomsstodet.se.