Skyddat boende

Skyddat boende (med inkluderande öppenvård/vardagligt stöd)

Verksamheten erbjuder skyddat boende med bredd språk och kulturspets kompetens (arabiska, somaliska, pashto och dari).

Tack vare vårt kompetenta vårdteam  och upparbetade kontaktnät möter vi effektivt klientens totala behov. Vår verksamhet omfattar skräddarsydda lösningar inom skyddat boende. Vi har spetskompetens inom hedersproblematik, våld i nära relationer, bort från kriminalitet samt missbruksproblematik.

Vårt skyddat boende är främst i form av lägenheter men även fristående hus för både enskild och familjer, stödinsatsen anpassas efter aktuellt skyddsbehov. Alla våra skyddade boende utgår från ambitionen om att man ska kunna återgå till ett självständigt liv i största möjliga mån där personal och behandlare finns tillgäng för både praktisk hjälp i vardagen samt samtalsstöd. Den boende kan alltid nå personal som arbetar jour dygnet.