Skyddat boende (VINR)

Skyddat boende (med inkluderande öppenvård/vardagligt stöd)

Verksamheten erbjuder skyddat boende med bred språk- och kulturspecifik kompetens, inklusive arabiska, somaliska, pashto och dari.

Tack vare vårt kompetenta vårdteam och etablerade kontaktnät effektivt möter vi klientens totala behov. Vår verksamhet erbjuder skräddarsydda lösningar inom skyddat boende och vi har spetskompetens inom problematik såsom hedersrelaterat våld, våld i nära relationer, brottsavhållande samt missbruksproblematik.

Vårt skyddade boende består främst av lägenheter men även fristående hus för både enskilda och familjer. Stödinsatserna anpassas efter det aktuella skyddsbehovet. Vårt främsta mål är att alla våra skyddade boenden ska leda till att den boende kan återgå till ett självständigt liv i största möjliga mån. Personal och behandlare finns alltid tillgängliga för att erbjuda praktisk hjälp i vardagen samt samtalsstöd. Den boende kan alltid nå personal som arbetar jour dygnet runt.

Kontaktuppgifter:

Telefonnummer: 0735-900590

skyddat@ungdomsstodet.se