Utredningshem för barnfamiljer

Utredningshem för barnfamiljer beläget i Husie (Malmö) kommer att bli aktuellt vt-2022. 

Mer info följer inom kort.