Skyddat boende (VINR)

Skyddat boende (VINR) (med inkluderande öppenvård/vardagligt stöd)

Tack vare vårt kompetenta vårdteam och etablerade kontaktnät effektivt möter vi klientens totala behov. Vår verksamhet erbjuder skräddarsydda lösningar  för skyddat boende på 3 olika orter i kombination med behandling utifrån språk- och kulturspecifik kompetens. Klienter kan skyddsplaceras via Ungdomsstödet enligt skyddklass 1 eller 2 och erhåller då stöd från behandlare med spetskompetens inom hedersproblematik, våld i nära relationer samt Kriminalitet som livsstil (KSL).

Våra skyddade boende består främst av lägenheter men även fristående hus för både enskilda och familjer. Stödinsatserna anpassas efter det aktuella skyddsbehovet. Vårt främsta mål är att alla våra skyddade boenden ska leda till att den boende kan återgå till ett självständigt liv i största möjliga mån.

 •  Patrikark – check 15
 •  Säkerthetsbedömning Sara
 •  Praktisk hjälp i vardagen samt samtalsstöd.
 •  Upphandlad i flertalet kommuner
 •  Referenser kan lämnas på begäran.
 •  Skyddsplaceringar klass 1-2.
 •  Den boende kan alltid nå personal som arbetar jour dygnet runt.

  Kontaktuppgifter:

  Telefonnummer: 0728-79 5808

  skyddat@ungdomsstodet.se