0728 - 79 58 08

För placeringar & frågor

Mån-Fre 08:00 – 16:30
Kontakta placeringsansvarig på 072-879 58 08

info@ungdomsstodet.se

0731- 45 60 28

Umgängesstöd
Kontaktnummer för barn, familjer, familjehem samt för förfrågningar.

0728 - 79 58 08

JOUR

Dygnet runt, året om.

Kontakt

Info@ungdomsstodet.se

Post- och besöksadress: Paulsgatan 10, 214 46 Malmö

Ungdomsstödet öppenvård
Org.nr:  969759-4787

Ungdomsstödet familjehem
Org.nr:  559228-9325

Ungdomsstödet stödboende
Org.nr:  559160-1223

Godkänt för F-skatt

Ekonomi

För frågor till ekonomiavdelningen

Ekonomi: ekonomi@ungdomsstodet.se

 

Skicka mail till oss info@ungdomsstodet.se