Placeringsrådgivning

Hur initieras en öppenvårdsinsats?

  • Kontakt via mail eller samtal med placeringsansvarig för insatsrådgivning/insatsförfrågan.
  • Bedömning om klient är rätt målgrupp och dess behov av stöd är relevant för verksamheten. Detta görs utifrån en bedömningmall avseende lämplighet utformad i verksamheten.
  • Vid aktualiserad insats erhålls vårdplan som tillsammans med en djupgående kartläggning kring ungdomens resurser och behov ligger till grund för målen i den genomförandeplan som upprättas.
  • Ett uppstartsmöte initieras där ungdomen får träffa ungdomsbehandlare. I vissa fall kan det även dessförinnan behövas ett villkorslöst informationsmöte med ungdom vid ambivalens och/eller tankar inför att acceptera insats.

För mer djupgående info kring vårt arbete med klient se respektive flik i våra arbetssätt.