Behandlingsfamiljer

Verksamheten kan erbjuda placering i familjehem och och utifrån att vi har öppenvårdstillstånd kan vi även erbjuda behandlingsfamiljer.

Behandlingsfamilj

  •  Familjehem med tidigare erfarenhet av att vara familjehem
  •  Familjehemmet erhåller handledning av familjehemskonsulent
  •  Barnet/ungdomen erhåller ungdomsbehandlare
  •  De biologiska föräldrarna erhåller stöd och behandling av familjebehandlare
  •  Flerspråkiga ungdoms- och familjebehandlare
  •  Somalisktalande familjehemskonsulent
  •  Tillgång till psykiatriker
  •  Umgängesstöd

För mer information och förfrågan: 072-879 58 08 alternativt info@ungdomsstodet.se.