Familjehem, skyddat familjehem och behandlingsfamilj

Vår verksamhet erbjuder olika former av placeringar för barn och ungdomar i behov av skydd och särskilt stöd. Vi har stor erfarenhet av att arbeta med skyddsplaceringar och kan erbjuda både familjehem och behandlingsfamiljer där skyddsaspekter tas i beaktning.

Familjehem och Behandlingsfamilj

  • Handledning: Alla familjehem får regelbunden handledning av kvalificerade familjehemskonsulenter.
  •  Dygnet-runt-stöd: Tillgång till jour dygnet runt för akuta behov.
  • Utbildning: Familjehemmet genomgår utbildningen ”Ett hem att växa i”. Flerspråkig stöd: Somalisktalande familjehemskonsulent finns tillgänglig.
  • Utvärdering och analys: Utredning av familjehem och analys enligt nya Källvesten.
  • Sekretess och skydd: Upparbetade rutiner för att arbeta med familjer med sekretessmarkering och/eller de som bor i skyddat boende.
  • Umgängesstöd: Verksamhetens personal kan kopplas på för stöd vid umgänge som behöver ske övervakat. Vi har umgängeslokaler i centrala Malmö och erbjuder även umgängesstöd i familjehemmet eller på annan ort.

Behandlingsfamilj

  •  Erfarenhet och stöd: Familjehem med tidigare erfarenhet av att vara familjehem.
  •  Ungdomsbehandlare: Barnet/ungdomen erhåller ungdomsbehandlare.
  •  Stöd till föräldrar: De biologiska föräldrarna erhåller stöd och behandling av familjebehandlare.
  •  Tillgång till specialistvård: Möjlighet till psykiatrisk konsultation när så behövs.

För mer information och förfrågan, kontakta oss på tel: 072-879 58 08 eller via e-post: info@ungdomsstodet.se.