ALLMÄN INFORMATION

Ungdomsstödet respekterar din integritet och rätten till kontroll över dina personuppgifter. Nödvändig inhämtning av information och data kommer att skyddas. Denna policy för integritet beskriver vilka uppgifter vi samlar in, i vilket syfte, på vilket sätt du kan ha kontroll över dina egna uppgifter, samt våra kontaktuppgifter. Denna policy för personuppgifter gäller när du besöker webbsidor och/eller använder tjänster som ägs och/eller administreras av Ungdomsstödet. Ungdomsstödet är ansvarig för personuppgifter i överensstämmelse med dessa villkor och har ansvar för att behandling sker enligt gällande lagstiftning. Denna policy ingår även i alla av andra företags bilagor.

INSAMLING AV PERSONUPPGIFTER

I första hand inhämtar Ungdomsstödet uppgifterna direkt från dig som kontaktar oss. Personuppgifter vi samlar in är exempelvis ditt namn, telefonnummer, e-postadress och fysisk adress. Ungdomsstödet kan komma att uppdatera dina uppgifter från andra offentliga register, så som andra hemsidor, om det är nödvändigt.

Ungdomsstödet registrerar personuppgifter i samband med följande:

· Anmälan till en tjänst som erbjuds via de olika plattformar som Ungdomsstödet erbjuder.
· När du fyller i din e-postadress eller ditt telefonnummer på webbplatsen.
· Om du kontaktar oss via e-post, telefon, våra webbplatser eller sociala medier.
· Ditt besök på våra webbplatser, inklusive men inte begränsat till trafikdata, platsdata, webbloggar och annan kommunikationsdata samt t.ex. den IP-adress, typ av enhet, operativsystem och webbläsartyp som du använder vid ett besök.

INSAMLING MED TILLSTÅND

Genom att du klickar samtycke enligt denna blankett ger du ett godkännande att de personuppgifter får användas i marknadsföringssyfte för den tjänst som visas i anslutning till där du ombeds fylla i dina personuppgifter. Du godkänner även att Ungdomsstödet får lägga en så kallad tredjepartscookie på din dator. Syftet med denna cookie är att underlätta din upplevelse genom att t.ex. komma ihåg de val som du har angett på hemsidan, som att t.ex. komma ihåg inloggning. Denna cookie används även i säkerhetssyfte där vi kan se om besökaren är en riktig människa som besöker.

DOKUMENTATION GÄLLANDE KLIENT
Dokumentation kring klient utförs till största del digitalt i journalsystemet ”Journaldigital” och hanteras där enligt uppgjorda rutiner för verksamheten.

COOKIES

När du besöker vår webbplats kan det ske att personuppgifter samlas in via exempelvis cookies. Detta görs dock endast via ett separat tillstånd. Vid detta tillfälle lagras informationen om din användning. Det kan vara teknisk information om din enhet och internetuppkoppling såsom operativsystem, webbläsarversion, IP-adress, cookies och unika identifierare.

RÄTTSLIG GRUND, LAGRING OCH GALLRING AV PERSONUPPGIFTER

När du lämnar uppgifter till Ungdomsstödet ger du din tillåtelse att Ungdomsstödet registrerar och lagrar uppgifter om vilken tjänst du köpt samt behandlar personuppgifterna för angivna ändamål. Som rättslig grund för behandling kommer Ungdomsstödet att hänvisa till uppfyllande av avtal, rättslig förpliktelse, befogat intresse eller samtycke. Om Ungdomsstödet använder sig av befogat intresse som grund, kommer det endast att göras i de syften som angetts ovan. Observera att du när som helst kan upphäva ditt samtycke genom att kontakta oss. För kontaktuppgifter se rubriken ”Kontakt” nedan.

Enligt gällande lagstiftning sker behandlingen och innebär att personuppgifter inte bevaras under en längre tid än nödvändigt med hänsyn till behandlingens ändamål. Ungdomsstödet kommer att lagra dina personuppgifter så länge du har aktuell placering hos oss. Viss information kan komma att behållas längre då det krävs på grund av andra rättsliga krav, som exempelvis bokföringslagen. Vid all hantering av personuppgifter observeras dock alltid hög säkerhet och sekretess.

DINA RÄTTIGHETER OCH VAL

Du har rättigheter gällande dina personuppgifter, och du har möjlighet att påverka din information och vad som sparas. Ungdomsstödet kommer på eget eller motpartens initiativ att rätta uppgifter som upptäcks vara felaktiga. Du kan även närsomhelst göra begäran på att dina uppgifter tas bort eller att dess användning begränsas genom att kontakta oss. För kontaktuppgifter maila info@ungdomsstodet.se. Om du anser att dina rättigheter inte respekteras från vår sida får du gärna kontakta Ungdomsstödet.

KONTAKT

E-post: info@ungdomsstodet.se

Ungdomsstödet Öppenvård Syd HB

Paulsgatan 10

214 46 Malmö