Åsiktsblankett

Hjälp oss bli bättre

Formuläret skickas till Ungdomsstödet vid avslutad placering.

Du som är inskriven, anhörig, eller uppdragsgivare, dela gärna med dig av dina synpunkter, erfarenheter och tips. Ungdomsstödet kommer använda detta i vårt kvalitetsarbete för att förbättra vår verksamhet. Resultatet kommer inte att knytas till dig personligen och du kan välja att vara anonym. Åsiktsblanketten finns även i spanska, arabiska, albanska och engelska, ladda ner här:

1 Step 1
Relation
Hur bra har Ungdomsstödet uppfyllt sitt uppdrag enligt överenskommelse?
UtmärktBraTillfredsställandeDåligtMycket dåligt
Har Ungdomsstödet uppvisat tillgänglighet/flexibilitet?
UtmärktBraTillfredsställandeDåligtMycket dåligt
Hur upplever ni personalens kompetens/kunnighet?
UtmärktBraTillfredsställandeDåligtMycket dåligt
I vilken grad har ni fått återkoppling av Ungdomsstödet?
UtmärktBraTillfredsställandeDåligtMycket dåligt
Hur bra bemötande upplever ni att Ungdomsstödets personal har uppvisat?
UtmärktBraTillfredsställandeDåligtMycket dåligt

Dina lämnade uppgifter kommer att registreras och behandlas i samband med handläggningen av synpunkter/klagomål i enlighet med bestämmelserna GDPR. 

Övrig viktig information: Vänd dig gärna till oss i första hand med synpunkter. 

Du har alltid rätt att vända dig till handläggare samt till vår tillsynsmyndighet, inspektionen för vård och omsorg (IV0)
Telefonnummer: 020-120 06 06, Hemsida: www.ivo.se/barnochunga

keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right