Ledighetsansökan

1 Step 1
Anställningsgrad
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
FormCraft - WordPress form builder

Tänk på att skicka in din ansökan i god tid för att vi skall kunna planera och tillgodose dina önskemål om ledighet. Desto tidigare du ansöker, desto högre är chansen att vi kan tillgodose dina exakta önskemål gällande ledigheten.

OBS! För fastanställd personal är det viktigt att ta ut semester under årets gång, i synnerhet under sommar och vinterloven. Man riskerar att förlora sina insparade semesterdagar nästkommande kalenderår enligt 18§
i Semesterlag (1977:480). ”En arbetstagare, som under ett semesterår har rätt till mer än tjugo semesterdagar med lön, får spara en eller flera sådana överskjutande dagar till ett senare semesterår.

En sparad semesterdag ska läggas ut inom fem år från utgången av det semesterår då den sparades, om inte annat följer av 20 § andra stycket.

Semesterdagar får inte sparas under ett semesterår då arbetstagaren får ut semesterdagar, som har sparats från tidigare år. Lag (2009:1439)”