Skyddat boende (VUR), avhoppare, KSL

Verksamhet följer en strukturerad process med flexibla anpassningar för att möta våra klienters behov.

Alla klienter erbjuds individuella och terapeutiska samtal.

För klienter med normbrytande beteendemönster erbjuds det licensberättigade programmet ”Kriminalitet som livsstil”. Programmet riktar sig till ungdomar/män/kvnnor som riskerar fastna in en kriminell livsstil eller som har en pågående kriminell livsstil samt önskar förändring. Programmet syftar till att utmana de kriminella tankemönster som utgör det största hindret för ett liv utan brott. Behandlingen är systematiskt manualbaserat och uppdelat i avsnitt (16 obligatoriska och 14 individuella) som fördelas på 1-2 träffat á 1.5-2h per vecka. För mer information besök Socialstyrelsens hemsida.

  •  Kriminalitet som livsstil
  •  Praktisk hjälp i vardagen samt samtalsstöd.
  •  Upphandlad i flertalet kommuner
  •  Referenser kan lämnas på begäran.
  •  Skyddsplaceringar klass 1-2.
  •  Den boende kan alltid nå personal som arbetar jour dygnet runt.

Kontaktuppgifter:

Telefonnummer: 0728-79 5808
skyddat@ungdomsstodet.se