Skyddat Boende (VUR)

Verksamheten erbjuder tillsammans med en annan etablerad aktör skyddsplaceringar. Verksamhet följer en strukturerad process med flexibla anpassningar för att möta våra klienters behov.

Alla klienter erbjuds individuella och terapeutiska samtal, samt andra relevanta påverkansprogram (ex KSL).

Verksamheten är upphandlade i flera kommuner.Referenser på begäran.

Vi tar emot skyddsplaceringar klass 1-2

Kontaktuppgifter:

Telefonnummer: 0735-900590

skyddat@ungdomsstodet.se