Öppenvård Barn 0-12 år

Vår målgrupp:

Ungdomsstödet Barn är en behovsanpassad öppenvårdsbehandling som vänder sig till barn mellan 0-12 år och dess familjer. Adekvat målgrupp för denna insats är familjer med bristande föräldraförmåga, familjer där det övervägs placering, familjer med barn med olika diagnoser, familjer med barn som lättare än andra hamnar i konflikter och besvärliga situationer, familjer med barn som mår dåligt samt familjer med andra syskon som hamnat i kriminalitet eller utsatthet.

Alliansskapande

För att kunna skapa förutsättningar för en lyckad insats lägger vi tid och energi i början av uppdraget på att skapa en god relation mellan behandlare, barnet och familjen. Om barnet är tillräckligt gammalt får den en egen behandlare. För en lyckad insats behöver barnet och familjen känna tillit till behandlaren. Behandlaren arbetar även för att bygga upp en god relation till vårdnadshavaren och lägga upp en planering för deras kontakt utifrån vårdnadshavarens behov och önskemål.

Ungdomsstödet Barn har en gedigen kunskap om barns behov av tillit, tydlighet och struktur. Genom vår långa erfarenhet har vi utformat ett arbetssätt där vi finns till för familjerna utifrån deras livssituation och villkor. Tack vare detta, lyckas vi i stort sett alltid att skapa en arbetsallians. Behandlarna arbetar lösningsorienterat, har en stor uthållighet och ger sig inte i första taget. Vi har en stor flexibilitet både i det dagliga arbetet och när det gäller matchning i de enskilda uppdragen. Våra behandlare består av en grupp välutbildade socionomer, behandlingspedagoger och socialpedagoger.

Denna rekryteringsstrategi underlättar matchningen i våra uppdrag. Ungdomsstödet Barn erbjuder även en möjlighet för barnen att delta i gemensamma aktiviteter med andra i liknande situationer.

Samtliga av Ungdomsstödets behandlare finns tillgängliga för akuta situationer hela dygnet, året runt. Därtill finns en jour dygnet runt om man mot förmodan inte når behandlaren. Detta innebär en trygghet för barnen och deras familjer då det alltid finns någon att vända sig till vid behov.